Aktualności

SKwP O/O Olsztyn w Bazie Usług Rozwojowych

2017.05.16

Szanowni Państwo, informujemy, że SKwP O/O Olsztyn znajduje się w bazie usług rozwojowych (BUR), dzięki czemu mogą Państwo uzyskać dofinansowanie z funduszy unijnych oferowanych przez podmioty dysponujące nimi, np. Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"

Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zaprasza do złożenia oferty na badanie rocznego łącznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Księgowych Polsce za rok obrotowy 2016 w trybie art.64 ustawy z 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2016r. poz. 1047). Prosimy o przedstawienie oferty cenowej w dwóch wariantach: badanie sprawozdania za rok 2017 oraz badanie sprawozdania finansowego za lata 2017 i 2018 (tj. zakładając podpisanie umowy na dwa lata). Sprawozdanie łączne obejmuje swoim zakresem sprawozdania roczne Biura Zarządu Głównego, Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych oraz 26 oddziałów okręgowych. Przewidywany termin wykonania usługi do dnia 20.04.2018r. Oferty prosimy składać do dnia 10.11.2017 r. Prosimy o przedstawienie w przesyłanych ofertach, oprócz Państwa danych identyfikujących (zawartych we wpisie do KRS), informacji na temat posiadanego doświadczenia w dziedzinie badań sprawozdań finansowych, a także portfela klientów. Ostateczny wybór oferty nastąpi nie później niż 20.12.2017 r.

Biznes Trendy 2017

Rusza cykl spotkań z ekspertami w kolejnej edycji projektu Biznes Trendy pod patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wraz z organizatorem - firmą Soneta, producentem oprogramowania enova365, zapraszamy na śniadania biznesowe oraz webinaria, przeznaczone dla kadry zarządzającej polskich firm.

więcej »

Projektowanie i monitorowanie innowacyjnych modeli biznesu

Problematyka tworzenia modeli biznesu, raportowania informacji na ich temat, a także monitorowania skuteczności modelu biznesu jest tematem, rodzącym żywe zainteresowanie w różnych środowiskach – od organizacji, przez inwestorów i innych interesariuszy aż po kadrę naukową. Okazją do omówienia tego tematu i uwypuklenia szczególnej roli, jaka w związku z tym ciąży na systemie informacyjnym rachunkowości, była konferencja „Projektowanie i monitorowanie innowacyjnych modeli biznesu - rola systemu informacyjnego rachunkowości” zorganizowana 6 października 2017 r. w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

więcej »

Nowa organizacja księgowych w Europie

Międzynarodowa Federacja Księgowych (International Federation of Bookkeepers - IFOB) została zawiązana 27 września 2017 r. w Brukseli. Na stanowisko prezesa wybrano Garry'ego Cartera, prezesa ICB Global w Wielkiej Brytanii, sekretarzem został Markus Lemmerer z Austrii.

więcej »

Polityka raportowania niefinansowego

Konferencja „Polityka raportowania niefinansowego. Jak wypełnić wymogi ustawy o rachunkowości” odbyła się 3 października 2017 r., w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie, pod patronatem Ministerstwa Finansów. W związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości, od stycznia 2017 r. na niektóre rodzaje spółek (przede wszystkim jednostki zainteresowania publicznego i jednostki dominujące w grupach kapitałowych) został nałożony obowiązek rozszerzonego raportowania niefinansowego.

więcej »

Współpraca Stowarzyszenia z Instytutem Badań Edukacyjnych

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce współpracuje z Instytutem Badań Edukacyjnych przy realizacji projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, realizowanego przez Instytut w ramach PO WER, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej »

Polecamy