Aktualności

SKwP O/O Olsztyn w Bazie Usług Rozwojowych

2017.05.16

Szanowni Państwo, informujemy, że SKwP O/O Olsztyn znajduje się w bazie usług rozwojowych (BUR), dzięki czemu mogą Państwo uzyskać dofinansowanie z funduszy unijnych oferowanych przez podmioty dysponujące nimi, np. Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"

Współpraca Stowarzyszenia z Instytutem Badań Edukacyjnych

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce współpracuje z Instytutem Badań Edukacyjnych przy realizacji projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, realizowanego przez Instytut w ramach PO WER, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej »

Inicjatywa IASB ws. ujawnień

Europejska Grupa Doradcza ds. Raportowania Finansowego (EFRAG), Komitet Standardów Rachunkowości we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce i Polską Izbą Biegłych Rewidentów zapraszają do uczestnictwa we wspólnej konferencji konsultacyjnej w sprawie Dokumentu Dyskusyjnego IASB nt. Inicjatywy ws. ujawnień – Zasady ujawnień, która odbędzie się 12 września 2017 r. w Ministerstwie Finansów

więcej »

Wręczone nagrody w konkursie Stowarzyszenia

Uroczyste wręczenie nagród w 48. edycji konkursu na najlepsze prace z rachunkowości i przetwarzania danych w rachunkowości odbyło się 28 czerwca 2017 r. w Warszawie w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

więcej »

Nagrody w 48. edycji konkursu

Kapituła Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w wyniku przeprowadzonej podwójnej recenzji, przyznała nagrody w XLVIII edycja konkursu na najlepsze prace z rachunkowości i przetwarzania danych w rachunkowości.

więcej »

Zapracowani ale usatysfakcjonowani

Doskonała znajomość przepisów prawa, cierpliwość i systematyczność, etyczne postępowanie i nieustająca edukacja - to cechy dobrego księgowego. Z badania przeprowadzonego przez Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wyłania się portret ksiegowego - zapracowanego, ale... usatysfakcjonowanego.

więcej »

Międzynarodowe uznanie dla polskich księgowych

II Kongres Polskiej Rachunkowości stanowi wielkie osiągnięcie, a jubileusz 110-lecia działalności stowarzyszenia polskich księgowych jest czymś niesamowitym - stwierdziła Gail McEvoy z Zarządu Międzynarodowej Federacji Księgowych IFAC. Zorganizowany w Warszawie Kongres podsumował osiągnięcia ostatnich 10 lat w rachunkowości oraz stojące przed nią w dobie globalizacji i rewolucji cyfrowej wyzwania.

więcej »

Polecamy