Aktualności

Ważne dla przyszłych i aktualnych przedsiębiorców

Nowe narzędzie powstającego serwisu administracji rządowej to www.biznes.gov.pl. Portal jest skierowany do osób zamierzających i już prowadzących działalność gospodarczą. Jego zadanie to pomoc w realizowaniu spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem drogą elektroniczną działalności gospodarczej w sposób łatwy i intuicyjny. Służy także uproszczeniu formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

więcej »

System JPK zdaje już egzamin w dużych firmach, w lutym czas na małe i średnie

O wprowadzaniu jednolitych plików kontrolnych dyskutowali 6 lutego 2017 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie uczestnicy konferencji „Stosowanie jednolitych plików kontrolnych”, zorganizowanej przez Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP przy współudziale Ministerstwa Finansów. Eksperci ocenili, że z nowymi obowiązkami „wzorowo” radzą sobie duże przedsiębiorstwa. Wciąż jednak budzą wątpliwości szczegóły związane z niektórymi zasadami przygotowania i przesyłania plików JPK do fiskusa. Przedstawiciele resortu finansów, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz producenci oprogramowania zapowiedzieli kontynuowanie współpracy przy korygowaniu, udoskonalaniu i szerokim wykorzystywaniu systemu.

więcej »

Cenna wymiana doświadczeń

Doroczna dwudniowa narada dyrektorów biur zarządów oddziałów okręgowych i kierowników działów szkoleń Stowarzyszenia Księgowych w Polsce rozpoczęła się 6 marca 2017 r. w siedzibie Zarządu Głównego SKwP. Zjawiło się ponad 30 osób z 26 oddziałów z całej Polski. W naradzie udział biorą również przedstawiciele Prezydium Zarządu Głównego, Komisji ds. szkolenia i wydawnictw, Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych oraz Biura Zarządu Głównego.

więcej »

Walidacja w ZSK

W siedzibie Zarządu Głównego SKwP 1 marca 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Instytutu Badań Edukacyjnych i Stowarzyszenia. Narada dotyczyła m.in. najważniejszych założeń związanych z walidacją w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). Przedstawiono podstawowe informacje nt. tworzenia wymagań dotyczących walidacji w opisie kwalifikacji i schematu walidacji. Omawiano pytania, wątpliwości oraz potencjalne problemy związane z przedstawianymi zagadnieniami.

Umowa spółki osobowej a dokumentacja podatkowa

O dokumentowaniu umowy spółki osobowej niebędącej osobą prawną pisze dr Marcin Jamroży w "Rzeczpospolitej". O tym, że obowiązek dokumentacyjny nie przesunął ciężaru dowodowego na podatnika, zatem wykazanie, że niepowiązane podmioty nie zawarłyby umowy spółki niebędącej osobą prawną w danym kształcie, spoczywa na organach podatkowych - w komentarzu Anny Główki.

więcej »

Cyberprzestrzeń a rachunkowość - podsumowanie

Cyberprzestrzeń, zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, to wirtualna przestrzeń, w której krążą elektroniczne dane przetwarzane przez komputery z całego świata. Cyberprzestrzeń w kontekście rachunkowości była głównym tematem 3. Forum Rachunkowości na SGH, zorganizowanym przez Instytut Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przy współudziale Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zapraszamy do przeczytania relacji zamieszczonej w Gazecie SGH - str. 30-31

więcej »

Polecamy