Aktualności

SKwP O/O Olsztyn w Bazie Usług Rozwojowych

2017.05.16

Szanowni Państwo, informujemy, że SKwP O/O Olsztyn znajduje się w bazie usług rozwojowych (BUR), dzięki czemu mogą Państwo uzyskać dofinansowanie z funduszy unijnych oferowanych przez podmioty dysponujące nimi, np. Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"

Jakich zmian potrzebują przedsiębiorcy

Firmy od lat zgłaszają problem braku pewności prawa - nie tylko zmieniających się przepisów, ale też nagłych zmian interpretacji bądź wykładni. Zasada pewności prawa jest jedną z propozycji w projekcie "Konstytucji Biznesu", która ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej.

więcej »

Analityk, prognosta, doradca

Trwa Rok Księgowego. Księgowy to zawód przyszłości, a automatyzacja procesów wzmocni jego prestiż i usprawni jakość pracy. Ewoluuje w kierunku wszechstronnego specjalisty.

więcej »

Rok 2017 Rokiem Księgowego

Z okazji 110-lecia powstania społeczno-zawodowych organizacji księgowych na ziemiach polskich Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ogłosił w Stowarzyszeniu rok 2017 „Rokiem Księgowego”. Kulminacyjnym punktem obchodów będzie II Kongres Polskiej Rachunkowości "Rachunkowość - wizja przyszłości" pod honorowym patronatem Ministerstwa Finansów. Dyskusje o przyszłości rachunkowości i zawodu księgowego a także o cyberprzestrzeni i funkcjonowaniu w e-rzeczywistości zdominują II Kongres Polskiej Rachunkowości.

więcej »

60-lecie Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie

Księgowi będą dopóty, dopóki pieniądze będą w obiegu gospodarczym, a digitalizacja w finansach podniesie jakość pracy księgowych na jeszcze wyższy poziom – to jeden z głównych wniosków z debaty zorganizowanej przez warszawski Oddział Okręgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z okazji jubileuszu 60-lecia jego działalności.

więcej »

Ważne dla przyszłych i aktualnych przedsiębiorców

Nowe narzędzie powstającego serwisu administracji rządowej to www.biznes.gov.pl. Portal jest skierowany do osób zamierzających i już prowadzących działalność gospodarczą. Jego zadanie to pomoc w realizowaniu spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem drogą elektroniczną działalności gospodarczej w sposób łatwy i intuicyjny. Służy także uproszczeniu formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

więcej »

Cenna wymiana doświadczeń

Doroczna dwudniowa narada dyrektorów biur zarządów oddziałów okręgowych i kierowników działów szkoleń Stowarzyszenia Księgowych w Polsce rozpoczęła się 6 marca 2017 r. w siedzibie Zarządu Głównego SKwP. Zjawiło się ponad 30 osób z 26 oddziałów z całej Polski. W naradzie udział biorą również przedstawiciele Prezydium Zarządu Głównego, Komisji ds. szkolenia i wydawnictw, Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych oraz Biura Zarządu Głównego.

więcej »

Polecamy